O Třeboni

Cesta kolem Světa

Zastávky Naučné stezky kolem Světa:

 1. Hotel Svět a Bohemia – Regent (na začátku lázeňského parku)
 2. Lázeňský park – historie a současnost lázeňství v Třeboni
 3. Břehy rybníka – mokřadní rostliny
 4. Polní meze – spojení mezi centry ekologické stability krajiny
 5. Vimperky 1 – základní typy rašelinišť
 6. Vimperky 2 – vývoj a význam rašelinišť
 7. Spolský potok – biokoridory, biocentra, přechodová společenstva
 8. Rybník Dolní Zlatník – výstavba rybníků, chov ryb, dub letni (strom o obvodu 5,6 m, chráněný státem)
 9. Louky Třeboňska – různé typy luk
 10. Spolský mlýn – mlýn s kapličkou z r. 1861
 11. Borový les – lesy Třeboňska
 12. Odměny – historie osídlení, lidová architektura
 13. Cirkviční rybník – chov ryb, vodní ptactvo
 14. Park u Schwarzenberské hrobky – historie hrobky a přilehlého anglického parku
 15. Rybník Svět – základní informace o rybnících Svět a Opatovický rybník
 16. Šustův pomník – významní rybníkáři na Třeboňsku

Celková délka trasy je 12 km.

Naučná stezka Rožmberk

Zastávky Naučné stezky Rožmberk:

1. rybník Svět – Třeboň
2. Břilice
3. rybník Káňov
4. Přeseka
5. rybník Rožmberk
6. Stará Hlína

Celková délka trasy je 15,00 km.

Ve Staré Hlíně se můžete připojit na trasu naučné stezky Okolo Třeboně, která vás dovede zpátky do Třeboně. Trasa vede po silnicích III. třídy, polních cestách a hrázích rybníků.

Naučná stezka Okolo Třeboně

Zastávky Naučné stezky Okolo Třeboně:

1. rybník Svět – Třeboň
2. hráz Opatovického rybníka
3. Opatovický mlýn
4. Zlatá stoka
5. myslivna Barbora
6. Majdalena
7. Kosky
8. hráz Nového Kanclíře
9. hráz Starého Kanclíře
10. Lutová
11. Stříbřec
12. hráz Nového a Starého Vdovce
13. Stará Hlína
14. Nová Hlína
15. Na Kopečku – Třeboň
16. rybník Svět – Třeboň

Celková délka trasy je 39,00 km.